Hebben jullie de nieuwsbrief van FilmHub Noord Holland al gelezen? We zijn blij met deze fijne samenwerking!
“Filmeducatie wordt de komende drie jaar verankerd op basisscholen in Amsterdam-Noord. Eye Filmmuseum, Filmhub Noord-Holland, Cinekid, Taartrovers en NurLimonade Media hebben hiervoor samen subsidie gekregen van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK).
In 2021 is al een pilot gedraaid op twee scholen van het scholenbestuur InNoord uit Amsterdam-Noord. Cultuurcoaches gaven wekelijks filmlessen en de leerlingen maakten prachtige eindfilms die vertoond werden in Eye Filmmuseum. Met de toekenning van de Regeling Driejarige subsidies Cultuurcoach kunnen de samenwerkingspartners verdergaan op de ingeslagen weg en nog meer leerlingen laten kennismaken met de kracht van film. “
Het AFK over de aanvraag:
“Deze aanvraag is een duurzame, aansprekende samenwerking van een aantal sterke partijen binnen het spectrum van film, educatie en talentontwikkeling met ervaring in het onderwijs. De duurzame verbinding met twee scholen is al gelegd, en dit aantal wordt de komende drie jaar uitgebreid.”
https://filmeducatie.nl/inspiratie/introductie-en-verankering-filmeducatie-basisscholen-in-amsterdam-noord?current_hub=noord-holland